Bedrijfsoefentherapie

Bedrijf in Beweging is onderdeel van Oefentherapie Davidse. Het biedt bedrijven een breed scala aan mogelijkheden op het gebied van bedrijfsoefentherapie. De bedrijfsoefentherapeut is gespecialiseerd in het analyseren van houdingen en bewegingen en het aanleren van goede bewegingsgewoonten en toepassing hiervan in de specifieke werksituatie. De bedrijfsoefentherapeut heeft na de erkende HBO-opleiding oefentherapie Cesar of Mensendieck een aanvullende opleiding gevolgd. Hij of zij speelt een fundamentele rol bij de uitvoering van het Arbobeleid, vooral waar een relatie bestaat tussen werkhouding, fysieke belasting en arbeidsongeschiktheid. Bedrijfsoefentherapie vindt in de werkomgeving, dus zoveel mogelijk op de werkplek plaats.

De bedrijfsoefentherapeut biedt een aantal mogelijkheden afhankelijk van de vraag van het bedrijf:

  1. Knelpuntenanalyse van de werkplek en het gebruik daarvan d.m.v. observaties, foto’s, video- opnamen, vragenlijsten en metingen.
  2. Advisering bij het inrichten en/of aanpassen van de werkplek en de aanschaf van hulpmiddelen op ergonomisch gebied.
  3. Training en voorlichting. Het alleen aanpassen van de werkplek is onvoldoende. Het op gang brengen van het bewustwordingsproces bij de medewerker is minstens zo belangrijk. Om dit te bereiken biedt de bedrijfsoefentherapeut op maat gemaakte trainingsprogramma’s individueel en in groepsverband.
  4. Reïntegratie in samenwerking met de Arbodienst of het reïntegratiebureau. Een goede start is belangrijk om te voorkomen dat klachten terugkeren.

De bedrijfsoefentherapeut levert een bijdrage aan het terugdringen van het ziekteverzuim door werknemers te leren: zelf te begrijpen en te voelen hoe houdingen en bewegingen optimaal kunnen worden uitgevoerd.

  • goed gebruik te maken van aanpassingen, hulpmiddelen en meubilair.
  • zonodig werk- en psychische belasting met elkaar in evenwicht te brengen door middel van een ontspanningsprogramma.

Het resultaat is preventie van ziekteverzuim, een vermindering van lichamelijke klachten en een verbeterde fysieke belastbaarheid.