Werkwijze

U heeft een verwijsbrief via uw huisarts, specialist, bedrijfsarts of schoolarts gekregen of u hebt zelf besloten dat oefentherapie bij u past. U kunt zich telefonisch, per mail of persoonlijk bij ons op de praktijk aanmelden. Wij maken dan met u een afspraak.

Kennismaking
Onderzoek
Deze eerste afspraak is een kennismakingsgesprek. Er wordt gestart met het invoeren van alle noodzakelijke gegevens. We vragen u daarom de volgende gegevens mee te nemen:
• Pasje van de zorgverzekering
• Identiteitsbewijs
• Eventueel de verwijsbrief
Vervolgens gaan we in gesprek over uw klachten en de invloed van de klachten op uw dagelijks leven. Daarna volgt een uitgebreid houding- en bewegingsonderzoek. Wij onderzoeken wat uw bewegingsmogelijkheden en/of bewegingsbeperkingen zijn en wat de invloed is van de houding of het bewegingspatroon op de klachten.
De behandeling richt zich op oefeningen die u leren bewust te worden van uw houding en uw lichaam. Afhankelijk van uw klachten kunnen de oefeningen bestaan uit verbeteren van beweeglijkheid, spierkracht, stabilisatie, spierlengte, spierspanning, coördinatie en adembewustwording. Met behulp van myofeedback leert u uw spieren beter te ontspannen of soms juist aan te spannen. Wij begeleiden u in het verbeteren van de houding en de dagelijkse bewegingen (werkhouding, huishouden, tuinieren, hobby’s, sport). Door bewegingen te herhalen en op verschillende manieren in te trainen (bewust en onbewust) èn in het dagelijks leven toe te passen, ontstaan betere bewegingsgewoonten. Bewegingen die op den duur een automatisme worden. U wordt uiteindelijk uw eigen coach.